Biverkningar naproxen 500 mg Naproxen Orifarm 500 mg tablett


biverkningar naproxen 500 mg

Source: https://www.kronansapotek.se/medias/sys_master/images/images/h6e/h74/8806710640670.jpg


Naproxen Mylan – anti.grablo.se Denna webbplats använder cookies för statistik och anpassat innehåll. Läs mer Stäng X. Nedan anges alla aktiva substanser i läkemedlet samt vissa naproxen hjälpämnen. De hjälpämnen som visas är desamma som är sökbara i Läkemedelsfakta. Se lista över Hjälpämnen som är sökbara biverkningar Läkemedelsfakta. För samtliga innehållsämnen se läkemedlets 500 under fliken Dokument. Mängden substans anges per enhet t. beige shorts dam Naproxen Orifarm. mg och mg tabletter naproxen Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även. Naproxen Mylan. mg och mg tabletter naproxen Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4. I denna. Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet naproxen finns under flera olika namn, från olika tillverkare. Exempel är. Alpoxen; Naprocur; Naprosyn Entero; Naproxen ABECE; Naproxen Apofri; Naproxen Bluefish tabletter i styrkorna milligram och milligram; enterotabletter i styrkorna och Biverkningar. Här ingår detaljerad information om anti.grablo.se indikation, dosering och biverkningar. Naproxen Orifarm tablet SmPC. Denna version godkänd.


15 16 17 18 19 20 21 22 23